Rekomendacje

Szanowni Państwo,

Polski Instytut Dyrektorów rekomenduje wartościową inicjatywę Spółki STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi: organizowane w Warszawie 18 października 2007 r. sympozjum "Ryzyko zarządzania – odpowiedzialność menedżerów – doświadczenia i praktyka".

Na uwagę zasługuje zwłaszcza podjęcie zagadnienia odpowiedzialności menedżerów, w tym przede wszystkim odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych, zarządów i rad nadzorczych. Jest ona coraz częściej skutecznie – i boleśnie – egzekwowana na rozwiniętych rynkach. Wiele wskazuje, że kultura roszczeń wkrótce rozwinie się także w Polsce.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej menedżerów (Directors and Officers, D&O) są wprawdzie oferowane na polskim rynku przez liczne zakłady ubezpieczeń, niemniej spółki kapitałowe, zwłaszcza notowane na rynku regulowanym, korzystają z tego dobrodziejstwa w umiarkowanym stopniu. Warunki i zalety D&O przedstawią podczas sympozjum kompetentni specjaliści z londyńskiego City.

Polski Instytut Dyrektorów objął patronat nad sympozjum. Tematyka D&O będzie podejmowana w kwartalniku PID "Przegląd Corporate Governance" oraz podczas konferencji i seminariów Instytutu.

Andrzej S. Nartowski
prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów

© Aria Technologie :: STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi