Ryzyko zarządzania a bezpieczeństwo majątku

18 października w Warszawie odbyło się prestiżowe Seminarium poświęcone najnowszym trendom ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej członków zarządów.

W spotkaniu "Ryzyko zarządzania - odpowiedzialność menedżerów" udział wzięli praktycy polskiego i brytyjskiego rynku ubezpieczeniowego oraz prawnicy z renomowanych kancelarii gospodarczych. Zaprezentowano nowoczesne spojrzenie na zagadnienia ochrony menedżerów oraz zarządzanych przez nich Spółek przed skutkami błędnych decyzji biznesowych.

„Osoby zajmujące kierownicze stanowiska przyjmują na siebie odpowiedzialność wobec firm, ich właścicieli i klientów. Muszą liczyć się z osobistymi konsekwencjami finansowymi błędnych decyzji, narażających przedsiębiorstwa na straty. Aby zabezpieczyć swoje interesy powinni skorzystać z polisy odpowiedzialności cywilnej D&O” – mówił Leszek Niedałtowski, wiceprezes STBU.

Z kolei Andrzej S. Nartowski, prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów za największy czynnik hamujący rozwój tego typu ubezpieczeń wskazywał urzędy skarbowe niejednolicie interpretujące kwestię podatkową zawieranych polis. Podkreślał także, iż firmy w dalszym ciągu w sposób nieadekwatny zabezpieczają się przed błędami menedżerów, ponadto często ukrywają posiadanie polisy D&O przed opinią publiczną nie zwiększając w ten sposób swojej wiarygodności.

O coraz lepszych praktykach członków zarządów przy podejmowaniu decyzji menedżerskich oraz rosnącej odpowiedzialności mówił mec. Józef Palinka z Kancelarii DZP.

Przedstawione przez brokerów i underwritterów z rynku brytyjskiego podstawy roszczeń oraz trendy wielkości odszkodowań nie pozostawiają wątpliwości co do tendencji, jakie w najbliższych latach będą następować także w Polsce. W podsumowującym panelu dyskusyjnym goście dzielili się przykładami nowoczesnych metod zabezpieczenia i pomocy klientom w interpretacji, wyborze oraz zawieraniu polis OC zarządów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Wojciech Markiewicz
Specjalista ds. relacji z rynkiem
e-mail: w.markiewicz@stbu.pl
© Aria Technologie :: STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi